?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 2016q入校研I生体检ȝ-研究生院
当前位置Q? 首页 >> l合理 >> l合办工?/a> >> 正文

2016q入校研I生体检ȝ

2016q入校研I生体检ȝ

一、体旉Q?/span>

     2016q?span lang="EN-US">9?span lang="EN-US">10日上?span lang="EN-US">8点至12点,下午13点至17?span lang="EN-US">30?span lang="EN-US">.

二、体地点Q?/span>

     校本部职工医院、铁道校工医院、湘雅新校区体育馆?span lang="EN-US">

三、体程Q?/span>

1、铁道校工医院门诊公CZ程、湘雅新校区体育馆公CZ程?span lang="EN-US">

     2、校本部体检程如下Q?span lang="EN-US">

   Q?span lang="EN-US">1Q领表(带体费缴费凭证)Q住院楼一楼大厅左?span lang="EN-US">

   Q?span lang="EN-US">2Q血压:住院gg大病?span lang="EN-US">

   Q?span lang="EN-US">3Q内U:住院gg大病ѝ西头南面第一间病?span lang="EN-US">

   Q?span lang="EN-US">4Q心电图Q门诊二楼心电图?span lang="EN-US">

   Q?span lang="EN-US">5Qn高体重:住院gD?span lang="EN-US">

   Q?span lang="EN-US">6Q外U:门诊一楼门?span lang="EN-US">

   Q?span lang="EN-US">7Q眼U:门诊二楼东头

   Q?span lang="EN-US">8Q抽血Q门诊三g头大会议?span lang="EN-US">

   Q?span lang="EN-US">9Q透视Q住院楼一g?span lang="EN-US">

   Q?span lang="EN-US">10Q交体检表:住院gg?/span>

四、注意事?/span>Q?/span>

    一、体前一天休息好、不做剧烈运动、饮食清淡、不饮酒?/span>

二、请按时间要求进行体?span lang="EN-US">

 

 

中南大学职工医院

2016q?span lang="EN-US">8?span lang="EN-US">29?span lang="EN-US">

 첥avӰ-첥õӰ-ֻӰ-ĵӰվ