?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 通知-研究生院
当前位置Q? 首页 >> 学位理 >> 学位点徏设与评估 >> 正文

通知

        W三轮学U评估的通知及相关附仉已挂在中南大学信息门户里Q?font face="Arial">http://my.its.csu.edu.cn/Q?/font>Q请各二U单位前M载。登录名是校园卡P默认d密码n份证后六位?/font>

                                                                  学位?/font>

                                                                                                     2012.1.11첥avӰ-첥õӰ-ֻӰ-ĵӰվ